Registracija ir informacija

Registracija ir informacija

 

Kviečiame registruotis bibliotekos skaitytoju – vartotoju

Bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai. Tereikia užsiregistruoti ir įsigyti vieningą vartotojo pažymėjimą, galiojantį visose Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose Lietuvos bibliotekose. (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės)

Registruojantis bibliotekoje:

1. Pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmenims iki 16 metų amžiaus – užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką).
2. Susipažinkite su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis.
3. Sumokėkite nustatytą vartotojo pažymėjimo mokestį.

Vartotojo  pažymėjimo kaina:

• suaugusiems – 1,50 Eur;
• ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams iki 19 metų imtinai – 0,60 Eur;
• senatvės pensininkams ir asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 0,60;
• vaikų globos įstaigų globotiniams– nemokamai (pateikus globos įstaigos vadovo patvirtintą globotinių sąrašą).