Registracija ir informacija

Registracija ir informacija

 

Kviečiame registruotis bibliotekos skaitytoju – vartotoju

Bibliotekos vartotojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai. Tereikia užsiregistruoti ir įsigyti vieningą vartotojo pažymėjimą, galiojantį visose Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose Lietuvos bibliotekose. Tą padaryti galite savo bibliotekoje arba elektroninių paslaugų portale ibiblioteka.lt. (Viešųjų paslaugų vadovas).

Registruojantis bibliotekoje:

1. Pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  Pagal Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos nuostatų 23.7.1 punktą registracijai reikalingi duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, darbovietė,  išsilavinimas, mokymosi vieta, mokymosi statusas. Asmenims iki 16 metų amžiaus – užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką).

2. Susipažinkite su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklėmis.

3. Sumokėkite nustatytą vartotojo pažymėjimo mokestį.

Vartotojo  pažymėjimo kaina:

• suaugusiems – 1,50 Eur;
• ikimokyklinio amžiaus vaikams ir moksleiviams iki 19 metų imtinai – 0,60 Eur;
• senatvės pensininkams ir asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 0,60;
• vaikų globos įstaigų globotiniams– nemokamai (pateikus globos įstaigos vadovo patvirtintą globotinių sąrašą).