11 12 69 metai, kai gimė /1952 11 12/ Stoniškių k. (Šilutės r.) Rimantas Dapkus, agronomas, biomedicinos m. dr.

1960–1971 m. mokėsi Rusnės (Šilutės r.) vidurinėje mokykloje. 1971-1976 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1980–1984 – Lietuvos žemdirbystės MTI aspirantūroje. 1984 žemės ūkio mokslų kandidatas. 1976-1997 dirbo Žemdirbystės institute, 1976–1984 m. buvo Lietuvos žemdirbystės MTI Žolių ūkio skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1984-1989 direktoriaus pavaduotojas ir Pašarinių kultūrų selekcijos centro vadovas, 1989–1997 m. direktorius. Nuo 1997 m. – UAB „Dotnuvos projektai“ generalinis direktorius. 1993-1998 Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos, 1993-2001 Pasaulinio pievininkų kongreso vykdomojo komiteto narys. 1994-1997 Lietuvos agronomų sąjungos pirmininkas.

Mokslinė veikla: Mokslinio tyrimo kryptis – lauko augalų sėklininkystės sistemos. Darbai iš augalų sėklininkystės, selekcijos, žolininkystės. Stažuotės: augalų morfofiziologijos klausimais Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete (Rusija, 1978), žolių ūkio tvarkymo klausimais – Wageningeno žemės ūkio universitete (Olandija, 1988), sėklininkystės sistemos klausimais – Nacionaliniame ž. ū. augalų institute (Didžioji Britanija, 1993), žemės ūkio mokslo valdymo, sėklininkystės organizavimo klausimais – JAV ž. ū. departamente (1995). Skaitė pranešimus Aplinkos apsaugos konferencijoje Olandijoje (1989), Europos žolininkų konferencijoje Čekoslovakijoje (1990), Pasaulio bulvininkystės kongrese Kanadoje (1993), Šiaurės šalių grūdų produktų konferencijoje Suomijoje (1993). Yra daugiau nei 40 mokslinių straipsnių augalų sėklininkystės, selekcijos ir žolininkystės klausimais autorius, knygos „Lauko augalų sėklininkystė“ (1995) bendraautoris.

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 4, Vilnius, 2003, p. 477.