01 01 93 metai, kai gimė /1928 01 01/ Vabalninko mstl. (Biržų r.).) Rita Viržonytė-Vaitkevičienė, dainininkė (sopranas), muzikos pedagogė, chorvedė.

 

 

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo – vargonininko ir chorvedžio Jono Viržonio. Baigusi Krakių vidurinę mokyklą,  1946 įstojo į  Kauno konservatoriją mokytis dainuoti (dėst. S. Avirom-Polfiorova, P. Oleka ir A. Staškevičiūtė).  1947 studentų solinio dainavimo konkurse (žiuri pirmininkas prof. Juozas Gruodis pelnė pirmąją premiją. Konservatorijoje lankė operos studiją (prof. M. Bukšos klasė) ir vokalinio ansamblio klasę (dėst. R. Geniušio klasė). Būdama trečiame kurse atliko Larinos vaidmenį Piotro Čaikovskio operoje „Eugenijus Oneginas“ (dirigavo J. Stulpelis).

1949-1953 choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dėst. V. Žilius), vienus metus mokėsi skambinti ir arfa(dėst. L. Chetagurovos klasė), o dainuoti mokė doc. N. Karnavičienė. Studijuodama dvejus metus dainavo Lietuvos valstybiniame dainų ir šokių liaudies ansamblyje, vadovavo žemės ūkio technikumo, miškų ūkio technikumo ir Lietuvos žemės ūkio ministerijos chorams. 1953-1954 buvo Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro chormeisterio asistentė.

Nuo 1952   – Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos (nuo 1994 menų gimnazijos) choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytoja, kurį laiką vadovavo moksleivių chorui. Savo kvalifikaciją kėlė Vilniaus, Rygos, Talino, Maskvos muzikos seminaruose bei kursuose. Skaitė paskaitas Leningrado kultūros darbuotojų tobulinimosi institute, Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi institute, muzikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursuose Vilniuje ir kitur. Talkino Vilniaus miesto švietimo ir kultūros skyriams, buvo 1995 ir 1965 respublikinių dainų švenčių konsultantė, Vilniaus miesto ir respublikinių meno mėgėjų apžiūrų bei konkursų žiuri narė, 1969-1979 – vieno iš Vilniaus miesto rajonų Liaudies deputatų tarybos deputatė.

Šaltinis: Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1984, p. 225-226; http://www.muzikusajunga.lt/nariai/rita-vaitkeviciene.