02 09 88 metai, kai gimė /1933 02 09/ Margininkų k. (Kėdainių r.) Romualdas Juodeika, žurnalistas, redaktorius, rašytojas.

Mirė 1983 09 12 Vilniuje.

1951 baigė vidurinę mokyklą. Nuo 1952 Jonavos rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcijos literatūrinis darbuotojas, atsakingasis sekretorius. 1963 baigė Vilniaus partinę mokyklą, 1963-1968 redagavo Kėdainių rajono laikraštį „Tarybinis kelias“, 1977-1983 dirbo „Vagos“ leidyklos vyr. redaktoriaus pavaduotoju ir „Naujų knygų“ redaktoriumi. Išleido romaną „Laukinės aguonos“ (1986), parašė apsakymų, humoreskų, vaizdelių, apybraižų. Pasirašinėjo slapyvardžiais: Jurėnas R., R. Ramonas, ]., Rūtenis T.

Šaltinis: Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, p. 196; Tarp knygų, 2007, Nr. 12, p. 41.