11 10 117 metų, kai gimė /1903 11 10/ Peterapilyje (dabar Sankt Peterburgas) Simas Sužiedelis, istorikas, pedagogas, publicistas, redaktorius.

Mirė 1985 09 22 Brockton (Mass., JAV).
1918–1920 mokėsi Vilniaus lietuvių gimnazijoje. Lenkams okupavus Vilniaus kraštą, partizanavo užfrontėje. 1924 baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją. Lietuvos universitete studijavo istoriją ir filosofiją, 1930–1932 žinias gilino Rygos universitete. Mokytojavo lietuvių gimnazijoje Rygoje (1927–1935), aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje. 1935–1939 dirbo Kėdainių gimnazijoje. 1939–1940 buvo Lituanistikos instituto bibliotekos ir archyvo vedėjas. 1941–1942 dėstė visuotinę istoriją Vytauto Didžiojo universitete, 1942–1944 Filosofijos fakulteto prodekanas. Dirbo Lituanistikos institute, vėliau buvo 1941–1944 Mokslų akademijos mokslinis sekretorius. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1946-1948 – Hanau lietuvių gimnazijos mokytojas. 1948 įsikūrė Broctone (JAV) ir kurį laiką dirbo fabrike.
1950–1966 redagavo laikraštį „Darbininkas“, kuris tuomet išeidavo du kartu savaitėje, bendradarbiavo žurnale „Lietuva“, 1966–1978 su kitais redagavo „Encyclopedia Lituanica“, vėliau žurnalą „Lituanus“.
1952–1963 Ateitininkų federacijos vadovas, 1973–1978 Lituanistikos instituto Čikagoje prezidiumo vicepirmininkas. Tyrė 13–16 a. Lietuvos politinę, 16 a. Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės–Livonijos santykių istoriją. Kruopščią faktų analizę derino su mokslo populiarinimu. Svarbiausi veikalai: „Vytautas Didysis ir jo žygiai“ (1935), „Kautynės ties Šiauliais“ (1936), „Šv. Pranciškaus lietuvių parapija“ (1953), „Kunigas Jonas nuo Kryžiaus“ (1956), „Šventasis Kazimieras“ (1983; išversta į vokiečių ir italų kalbas). Kolektyvinių monografijų „Vytautas Didysis“ (1930), „Jogaila“ (1935), „Krikščionybė Lietuvoje“ (1938) vienas autorių. Suredagavo filosofo S. Šalkauskio knygos „Ateitininkų ideologija“ 2 leidimą (1954), VI-jo Ateitininkų kongreso darbus.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 22. Vilnius, 2004, p. 766; http://www.aidai.eu/index.php?view=article&catid=76%3A7309&id=973%3Apa&option=com_content&Itemid=133