Pradžia |  Sirutiškio bendruomenės centro projektas (IŠ)NAUDOK IRT!

Sirutiškio bendruomenės centro projektas (IŠ)NAUDOK IRT!

Projektą „(IŠ)NAUDOK IRT!“ Sirutiškio bendruomenės centras vykdė 2020 m. balandžio – rugsėjo mėn. Visos projekto veiklos / rezultatai buvo orientuoti į skirtingo amžiaus ir skirtingų poreikių turinčius asmenis, siekiant jiems maksimalios naudos.

Projekto vizija ir idėja – sumani ir išmani Sirutiškio bendruomenė, puikiai gebanti naudotis ir kuo maksimaliau išnaudojanti interneto teikiamas galimybes.

Projekto tikslas – sąlygų Sirutiškio bendruomenės nariams lengviau ir patogiau naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis sudarymas, informacijos apie šių technologijų teikimas galimybes sklaida bei praktinis el. erdvės pritaikymas bendruomenės veikoje.

Projekto rezultatai:

1. Parengtas ir bendruomenės nariams išplatintas informacinis leidinys (100 vnt.), skirtas Sirutiškio bendruomenės nariams suteikti informaciją apie viešojoje erdvėje galimas gauti el. paslaugas tokiose srityse kaip bendruomenė, sveikata, šeima, namai ir saugumas, poilsis ir kultūra, finansai, mokslai ir studijos. Popierinis formatas pasirinktas atsižvelgiant į vyresnio amžiaus asmenis, o elektroninė jo forma (metodinė e. knyga) – jaunesniems ar labiau patyrusiems el. erdvės naudotojams. Leidinys parengtas Sirutiškio bendruomenės nariams, tačiau juo puikiausiai gali naudotis bet kas, kam yra reikalinga pasinaudoti Lietuvoje veikiančia el. paslaugų sistema.

2. Parengti ir socialiniame tinkle facebook (Sirutiškio bendruomenės paskyroje) publikuoti informaciniai pranešimai (8 vnt.) apie paslaugą, kurią asmuo gali gauti elektroninėje erdvėje (epaslaugos, esveikata, Sodros, VMI paslaugos ir t. t.). Šių pranešimų tikslas – parodyti vietos bendruomenės nariams kokias galimybes jiems gali suteikti interneto naudojimas. Informaciniai pranešimai buvo rengiami Sirutiškio bendruomenės centro narių. Taip pat bvo dalijamasi ir profesionaliai parengtais Prisijungusi Lietuva mokomaisiais filmukais.

3. Pravesti asmeniniai praktiniai užsiėmimai / demonstracijos (8 vnt.), skirti mažiausiai pažengusiems interneto vartotojams. Jų metu buvo teikiamos konsultacijos interesantams rūpimais klausimais, susijusiais su naudojimusi el. paslaugomis ir kt. Šiuose susitikimuose dalyvavo tie bendruomenės nariai, kurie norėjo konkrečiai išsiaiškinti kaip veikia el. paslaugų sistema ir patys ją išbandyti. Viskas vyko per praktiką, parodymą kaip tai veikia ir pamokymą /patarimą kaip visu tuo saugiai ir atsakingai naudotis.

4. Atlikta bendruomenės narių elektroninė apklausa, siekiant išsiaiškinti vietos bendruomenės narių poreikius, įskaitant poreikį mokytis, gilinti žinias skaitmeninio raštingumo srityje. Džiugu, kad sirutiškiečiai aktyviai dalyvavo elektroninėje apklausoje ir išsakė savo mintis bei pasiūlymus tiek apie tai kas rūpi bendruomenei šiuo metu, tiek ir nubrėžė ateities gaires. El. apklausa buvo platinama ir jos suvestinė pateikta socialiniame tinkle.

5. Bendruomenės centro valdybos susirinkimai perkelti į el. erdvę. Tai ypač pasitarnavo karantino metu, kai net ir gyvai nesusitikdami organizacijos valdybos nariai galėjo svarstyti iškilusius klausimus bei priimti tiek organizacijai, tiek ir visai bendruomenei svarbius sprendimus.

6. Bendruomenės centre įrengta erdvė (darbo vieta su kompiuteriu, spausdintuvu, daugiafunkciu įrenginiu ir internetu), kuria savo asmeniniams, šeimos, darbo ar mokymosi tikslams naudojasi Sirutiškio bendruomenės nariai. Visa ši įranga puikiai pasitarnavo projekto vykdymo metu. Ateityje Sirutiškio bendruomenės centras įsipareigoja užtikrinti visos įrangos funkcionavimą pasirūpindamas eksploatacinėmis medžiagomis, o biblioteka, kaip ir iki šiol, „dalindamasi“ interneto ryšiu.

Sirutiškio bendruomenės centro įgyvendintas projektas „(IŠ)NAUDOK IRT!“ prisidėjo prie bendruomenės narių poreikių, tokių kaip gebėjimas naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, dalyvavimas bendruomenės veikloje ir su ja susijusių sprendimų priėmime, tenkinimo bei turėjo tiesioginę teigiamą įtaką jų socialinei ir bendruomeninei aplinkai. Projektas vietos bendruomenės nariams leido: 1) parodyti kokias galimybes jiems gali suteikti interneto naudojimas bei  2) kartu su jais išbandyti naujas bendruomenės veiklos organizavimo priemones. Projekto veiklos buvo skirtos įvairiais būdais suteikti kuo daugiau informacijos bendruomenės nariams apie internetą, praktiškai parodyti kaip tai veikia ir pamokyti visu tuo saugiai ir atsakingai naudotis.

(IŠ)NAUDOK IRT! El. kontaktai