Pradžia |  Skaitytojo abc

Skaitytojo abc

Kviečiame registruotis bibliotekos skaitytoju – vartotoju

Asmuo, norintis naudotis viešąja biblioteka, bet kurio jos padalinio teikiamomis paslaugomis, įranga, duomenų bazėmis, fondais: spaudiniais ar kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekos vartotoju ir įsigyti vartotojo pažymėjimą.

Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje registruojami, atėję kartu su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešę užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką