02 21 84 metai, kai gimė /1937 02 21/ Gudžiūnų k. (Kėdainių r.) Stanislovas Polikaitis, agronomas, Lietuvos valstybinio augalų veislių tyrimo centro direktorius, Lietuvos agronomų sąjungos tarybos narys.

1945-1949 mokėsi Gudžiūnų pradinėje mokykloje, 1949-1956 – Gudžiūnų vidurinėje mokykloje, 1956-1961 studijavo LŽŪA. 1961-1962- „Jaunosios gvardijos“ kolūkio (Mažeikių r.) agronomas, 1962-1965 – Mažeikių r. gamybinės ž. ū. valdybos vyriaus. agronomas, 1965-1974 – LTSR ŽŪM Žemdirbystės v-bos vyriaus. agronomas, 1974-1984 – viršininko pav., 1984-1986 – viršininkas, 1986-1992 – LTSR Valst. agropramoninio k-to Žemdirbystės v-bos (LR ŽŪM Augalininkystės valdybos) viršininkas, 1992-1997 – LR ŽŪM Sėklininkystės ir augalininkystės v-bos virš., 1997-1998 – šios m-jos Augalininkystės strategijos departamento direktorius, 1998-1999 – Žemės ūkio plėtros ir maisto departamento Augalininkystės v-bos viršininkas, nuo 1999 – Lietuvos valst. augalų veislių tyrimo centro direktorius. Suteiktas Lietuvos nusipelniusio agronomo garbės vardas (1987). Scenarijų 4 LKS studijoje sukurtiems mokslo populiarinimo kino filmams ž. ū. tema, daugiau kaip 100 straipsnių žemės  ūkio produkcijos gamybos intensyvumo, kokybės gerinimo, naujų technologijų įdiegimo ir kt. klausimais autorius.  Knygų: „Geras arimas gausina derlių“ ir „Laukų kultūrinimas“ bendraautorius, „Agronomo žinyno“ sudarytojas (1987). Lietuvos agronomų sąjungos, veikusios 1922-1940, veiklos atgaivinimo vienas iš iniciatorių.