02 29 125 metai, kai gimė /1896 02 29/ Šeteniuose (Kėdainių r.) Juozas Urbšys, tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministras, diplomatas, karininkas, vertėjas.

Mirė 1991 04 30 Kaune.

Nuo 1906 m. iki 1915 m. gyveno Zaosės vienkiemyje Panevėžio apskr. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Nuo 1915 m. studijavo Rygos politechnikos institute. 1916 pabaigoje mobilizuotas į Rusijos imperijos kariuomenę, 1917 m. baigęs Čiugujevo (dabar Čuhujivas) karo mokyklą išsiųstas į frontą. 1918 spalio mėn. grįžo į Lietuvą. 1919–1922 tarnavo kariuomenėje, nuo 1920 m. su pertrauka – Generaliniame štabe, buvo Operacijų skyriaus viršininko padėjėjas (pavaduotojas).

Nuo 1922 m. Lietuvos pasiuntinybės Berlyne Konsulinio skyriaus vedėjas, 1927–1933 pasiuntinybės Paryžiuje I sekretorius, 1933–1934 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Rygoje, nuo 1934 m. Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius, nuo 1936 m. ministerijos generalinis direktorius, nuo 1938 gruodžio mėn. – užsienio reikalų ministras. Jam dirbant vadovaujantį darbą ministerijoje teko priimti Lenkijos ultimatumą Lietuvai, nacių Vokietija užgrobė Klaipėdos kraštą, Lietuva patyrė SSRS agresiją.

1940 m. birželio mėn. SSRS okupavus Lietuvą liepos 17 d. su žmona Marija Urbšiene  ištremtas į Tambovą. 1941 06 22 prasidėjus SSRS–Vokietijos karui suimtas, be teismo kalintas Tambovo, Saratovo, Maskvos, Kirovo, Gorkio (dabar Žemutinis Naugardas), Ivanovo, Vladimiro kalėjimuose (11 metų – vienutėse). 1943 pabaigoje ir 1944 pradžioje parašė du J. Stalinui  adresuotus memorandumus dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 1952 pradžioje Ypatingojo pasitarimo prie SSRS Valstybės saugumo ministerijos nuteistas 25 metus kalėti. 1954 08 27 iš kalėjimo paleistas be teisės grįžti į Lietuvą. Gyveno Viaznikuose (Vladimiro sr.). 1956 m. rugpjūčio mėn. grįžo į Lietuvą, gyveno Kaune.

Juozas Urbšys taip pat žinomas kaip vertėjas, literatas. Dar tarpukario metais jis išvertė Georges Duhamel romaną „Salavino dienoraštis“ (1930). Grįžęs iš tremties tęsė dar Viaznikuose pradėtą vertimą. Vertė prancūzų klasiką. Be kitų išvertė: Gustave Flaubert „Jausmų ugdymas“ (1959), Allain-Rene Le Sage „Šlubas velnias“ (1961), Romain Rolland „Kola Brenjonas“ (1966), Molière „Tartiufas“, „Šykštuolis“, „Miestelėnas-bajoras“, „Tariamasis ligonis“ ir kitas komedijas (1967 m.), Abbé Prévost „Manona Lesko“ (1968), Pierre de Beaumarchais „Figaro vedybos“ (1972).

Parašė knygą „Medžiaga Vilniaus ginčo diplomatinei istorijai“ (1932). Atsiminimų knygas: „Lietuva lemtingaisiais 1939–1940 metais“ (1988, rusų kalba 1989, italų kalba 1990; 1988, 1990 išleista pavadinimu „Atsiminimai“), „Laiškai Elenai“ (2001).

Įvertinimas: Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinas (1928) ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinas (1936), Vytauto Didžiojo IV laipsnio ordinas (1932), užsienio valstybių – Estijos, Latvijos, Švedijos, Prancūzijos, Čilės, Vatikano – ordinais ir medaliais.

Atminimo įamžinimas: Kėdainių krašto garbės piliečio vardas (1990), Kauno miesto garbės piliečio vardas (1991 02 28), Lietuvos Vyriausybės potvarkiu Nr. 119p Juozui Urbšiui suteiktas pulkininko leitenanto karinis laipsnis (1991 03 08), V. Putvinskio g. 54-2 (Kaunas) esančiame bute įrengtas memorialinis kambarys (1992), dokumentinis filmas apie Juozą Urbšį (1996), Juozo Urbšio vardas suteiktas Kauno 29-tai vidurinei mokyklai (1996 02 29) ir Tiskūnų pagrindinei mokyklai (Kėdainių r., 1997), Kauno Dainavos rajone, ant namo Kovo 11-osios g. 2 atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulpt. Pranas Bartulis, archit. Jonas Lukšė, 1999 04 30), Panevėžyje ir Vilniuje Juozo Urbšio vardu pavadintos gatvės, 2009 m. kovo mėn. Zaosės vienkiemyje (Čiūrų k., Krekenavos sen., Panevėžio r.) pradėjo veikti Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras.

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 24. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2015, p. 409; Trumpa Juozo Urbšio biografija [žiūrėta 2020-11-16]. Prieiga per internetą: < http://www.urbsyspovilas.lt/index.php?option=com_k2&view=item&id=4:juozurb&Itemid=55>