10 16 88 metai, kai gimė /1932 10 16/ Draustinių k. (Kėdainių r.) Vaclovas Petraitis, prof., habil. dr. (biomedicinos m.), „Lietuvos žemės ūkio enciklopedijos“, „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ mokslinis konsultantas augalininkystei, LŽI mokslo darbų „Žemdirbystė“ redakcijos kolegijos narys..

1939-1942 mokėsi Gudžiūnų (Kėdainių r.) geležinkelio stoties pradinėje mokykloje, 1943-1944 – Gudžiūnų pradinės mokyklos parengiamojoje klasėje, 1945-1952 – Gudžiūnų progimnazijoje, 1952-1958 studijavo LŽŪA. 1958-1959 dirbo Šilutės r. mašinų ir traktorių stoties vyr. agronomu, 1959-1961 – Šilutės r. žemės ūkio inspekcijos vyr. agronomu, 1961 -1962 – Šilutės r. parodomojo ūkio vyr. agronomu. 1962-1964 – Vadovaujančių kolūkių ir tarybinių ūkių kadrų rengimo mokyklos dėstytojas, 1964-1966 – Metodinės komisijos pirmininkas, gamybinės praktikos vadovas, 1966-1969 – Lietuvos žemdirbystės MTI (LŽ1) eksperimentinio ūkio vyriaus. agronomas, 1969-1974 – Žemdirbystės sk. vyresn. mokslo darbuotojas, 1999-2001 – vyriaus. mokslo darbuotojas, 1974-1988 -Augalininkystės sektoriaus vedėjas, 1988-1999 – Žemdirbystės sk. vedėjas, 1993-1997 – LŽŪA (LŽŪŪ) Agronomijos fak. valstybinių egzaminų komisijos pirmininkas, dėstytojas, prof. (antraeilės pareigos).

Parašė: „Pavasario sėjos darbai“ (1971), „Svarbiausių lauko kultūrų sėjos laikas“ (1972), knygelių – „Varpinių javų sėklininkystė“ (1980), „Žemdirbio atmintinė“ (1983), „Atmintinė pradedančiam ūkininkauti“ (1993) skyrius apie žemės dirbimą ir javų auginimą. Monografijai „Javai“ (1985) parašė skyrius „Miežiai“ ir „Vasariniai kviečiai“. Leidinio „Parankinė agronomo knyga. Intensyvios varpinių javų technologijos“ sudarytojas ir bendraautoris. Parašė knygų „Lietuvos TSR žemės tvarkymo sistema“ (1977, 1980, 1985) ir „Lietuvos TSR zoninės žemdirbystės sistemos“ (1987, 1988) lietuvių ir rusų kalbomis skyrius apie priešsėjinį žemės dirbimą ir javų auginimą. Buvo knygelių „Salyklinių miežių auginimas“ (1995 ), „Artojų varžybų taisyklės“ (1998 ), „Žieminių javų auginimas“   (1999), „Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai“ (2002 ) ir „Vasariniai kviečiai“ (2005) bendraautoris.

Šaltiniai: Valerija Petraitienė, Vaclovas Petraitis: bibliografija. Akademija (Kėdainių raj.), 2005, p. 19-25