07 20 93 metai, kai gimė /1927 07 20/ Jonavoje Vaclovas Volkus, poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys.

1948-1956 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo istorijos mokytojo specialybę, 1961-1963 m. – Joniškėlio I. Mičiūrino vardo technikume, įgijo agronomo specialybę, 1965-1974 m. – Vilniaus V. Kapsuko vardo universitete, įgijo teisininko specialybę, 1982-1983 m. – Vilniaus statybos technikume, įgijo statybų techniko specialybę. 1948-1950 m. dirbo Jonavos gimnazijoje istorijos mokytoju, 1950–1952 m. atliko privalomąją tarnybą sovietinėje armijoje, 1953-1956 m. dirbo Kėdainių rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėju, 1957-1971 m. – Kėdainių rajono Šėtos kolūkio pirmininku, 1972-1978 m. – Kėdainių hidrotechnikos mokslinio tyrimo instituto eksperimentinio ūkio statybos darbų vykdytoju ir Kėdainių profesinės technikos mokyklos mokytoju, 1979-2000 m. – Kėdainių tarpmokyklinio gamybinio mokymo kombinato (Jaunimo mokyklos) direktoriumi, nuo 2005 m. – „Lietuvos aido“ korespondentu. Vienas iš Kėdainių Sąjūdžio įkūrėjų (1988 m.), jo sekretorius, Sąjūdžio suvažiavimų delegatas. 1990-1995 m. – Kėdainių rajono deputatas, ekonomikos ir biudžeto nuolatinės komisijos pirmininkas. 1994 m. gegužės mėn. 31 d. Kėdainiuose įkūrė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) skyrių (jos pirmininkas, 1994-2000 m.), nesutikęs jungtis su Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP) 2000 m. iš jos išstojo. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (nuo 1994 m.), literatų klubo „Varsna“ (nuo 1999 m.), poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ (nuo 2010 m.), Lietuvos bajorų Karališkosios sąjungos narys. Apdovanotas padėkomis: europarlamentaro prof. Vytauto Landsbergio, monsinjoro Alfonso Svarinsko ir kitomis. 2007 m. suteiktas Kaimo šviesuolio vardas. Knygų „Ateik nors per sapną“ (1995 m.), „Tos mėlynos akys“ (1995 m.), „Skambantys metų upeliai (1996 m.), „Neišblėsk gyvenimo žvaigždėj“ (1997 m.), „Gyvenimo grožį į žiedą sudėsiu“ (1998 m.), „Likimo paliestos stygos“ (1999 m.), „Širdies prakalbinimas“ (2001 m.), „Laiko tėkmės atspindžiai“ (2002 m.),“ „Ošiantys beržai“ (2003 m.) „Protėvių šviesos versmė“ (2004 m.), „Skambus tas žodis meilė“ (2005 m.), „Jurginai žydi rudenį“ (2007 m.), „Nužėrus laiko dulkes nuo dienoraščio“ (2010 m.) autorius.

Šaltinis: http://www.jonbiblioteka.lt/lt/visi-straipsniai/745-volkus-vaclovas