01 02 94 metai, kai gimė /1927 01 02/ Dotnuvoje (Kėdainių apskr.) Vanda Misevičienė-Barauskienė, folkloristė. Mirė 1996 04 06 Vilniuje, palaidota Rokantiškių kapinėse.

Mokėsi Dotnuvos žemės ūkio akademijos dvaro pradinėje mokykloje, vėliau – Kėdainių gimnazijoje. Karo metais su tėvais gyveno Jaroslavlio srityje, mokėsi Debiosų lietuvių vidurinėje mokykloje. Po karo V. Misevičienė eksternu baigė Jurbarko gimnaziją, kurį laiką dirbo įvairiose įstaigose, Jurbarko apskrities, Klaipėdos srities laikraščių redakcijose. 1952 m. pradėjo studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute. Jį baigusi, 1956 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute ir visa galva pasinėrė į lietuvių liaudies kūrybos tyrinėjimą, sisteminimą, rinkimą, skelbimą. Daugiau kaip keturiasdešimt brandžiausių savo gyvenimo metų ji paskyrė pamatinei savo tyrinėjimų krypčiai – lietuvių liaudies dainai. 1977-aisiais V. Misevičienė apginė disertaciją, skirtą lietuvių darbo dainų klasifikacijai. Visą laiką dirbo prie reikšmingų Tautosakos skyriaus darbų: penkiatomio leidinio „Lietuvių tautosaka“ (1-2 t.), Lietuvių liaudies dainų katalogo parengė atskirus skyrius: „Darbo, Kalendorinių apeigų dainos“, 1972; „Šeimos dainos“, 1982), „Lietuvių liaudies dainyno“, 6 t. („Darbo dainos“ 1-oji kn.).

Dalyvavo mokslinėse konferencijose, darė ten pranešimus, palaikė artimus kontaktus su žymiais kitų tautų specialistais, pati rinko lietuvių tautosaką, ją propagavo.

Šaltinis: http://old.aruodai.lt/paieska/asmuo.php?AId=379