04 14 23 metai, kai įkurtas /1998 04 14/ Kėdainiuose prie Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filialo „Liepa“ literatų klubas „Varsna“.

Klubo įkūrėja – tuometinė Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filialo „Liepa” vyr. bibliotekininkė Genė Sereikienė.

Kėdainių literatų klubo „Varsna“ pirmininkai: Vitolis Laumakys (1998-2000), Genė Sereikienė (2000-2012?), Vaclovas Volkus (2013-2015?), Jonas Stankevičius (nuo 2015).

Pagrindinė klubo ,,Varsna“ paskirtis – skatinti kraštiečių kūrybinius pradus, kurti šiam užsiėmimui kuo palankesnę aplinką. Klubas surengė daugybę literatūrinių vakarų, susitikimų su skaitytojais ir bendraminčiais ne tik iš Kėdainių, bet ir iš kitų rajonų. Nemažai „Varsnos“ narių – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai, literatūrinių konkursų, įvairių literatūrinių švenčių dalyviai ir laureatai.

2001 išleistas klubo narių kūrybos almanachas „Varsna“, 2004 – geriausių kūrinių apie Kėdainių kraštą rinkinėlis “Žingsniai rašto per Kėdainių kraštą“, 2007 – poezijos knygelė lietuvių ir vokiečių kalbomis „Kalbų tiltas – 2007“, 2008 – kūrybos rinktinė „Dedikacijos Kėdainių kraštui“, 2014 – almanachas ,,Po Mikalojaus Daukšos ąžuolu“. Klubo nariai yra išleidę ne po vieną savo kūrybos knygą.

 Šaltiniai: Varsna: Kėdainių literatų klubo „Varsna“ kūrybos almanachas, Kėdainiai, 2001, p. 3-4.