01 01 69 metai, kai gimė /1952 01 01/ Grinių k. (Kėdainių r.) Vida Lapkūnaitė-Staniulienė, gydytoja pediatrė, Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakulteto dekanė.

1958-1962 mokėsi Kupsčių (Kėdainių r.) pradinėje mokykloje, 1962-1969-Pernaravos vidurinėje mokykloje, 1969-1976 studijavo Kauno medicinos institute (nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija), 1993-1996 – Klaipėdos aukštesniosios pedagogikos mokyklos vakariniame sk. (anglų k.).  1975-1976 dirbo Resp. Kauno klinikinėje ligoninėje gydytoja inter­ne, 1976-1981 – Klaipėdos J.Kupčinsko medicinos mokykloje vaikų ligų dėstytoja, 1981-1987 – direktoriaus  pav., nuo 1987 – direktorė. Suteikta vyr. dėstytojo kvalifikacinė kategorija (1995). Bukleto „Klaipėdos aukštesnioji medicinos mokykla“ (1994) bendraautorė. Už moksl. tiriamąjį darbą „1996-1997 m. autoavarijos Klaipėdoje, kuriose nukentėjo vaikai“ gavo Mokslo teorijų ir ty­rinėjimo metodologijos diplomą (Švedija). Stažavosi Vilniuje, Jaroslavlyje, Švedijoje, Kopen­hagoje.