01 05 73 metai, kai gimė /1948 01 05/ Pakruostėje (Surviliškio vlsč., Kėdainių apskr.) Vilimas Sereika, veterinarinės medicinos m. dr. daktaras (agrariniai mokslai, 1994).

1970 baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 1975 Lietuvos veterinarijos instituto aspirantūrą. Nuo 1976 Veterinarijos instituto mokslo darbuotojas, nuo 1996 Virusologijos skyriaus vedėjas. 1980 apgynė veterinarijos mokslų kandidato disertaciją „Kiaulių eterovirusinių gastroenteritų tyrimas“. Knygos „Veterinarijos gydytojo vadovas“ (1991), brošiūros „Bendrosios praktikos vet. gydytojų kvalifikacijos kėlimo kursams dalomoji medžiaga“ (2003, 2005) bendraautoris. Paskelbė 52 mokslo ir 12 mokslo populiarinimo straipsnių.

Šaltinis: Žemės ūkio enciklopedija. T. 3, Vilnius, 2007, p. 261.