01 17 92 metai, kai gimė /1929 01 17/ Janušavoje (prie Kėdainių) Violeta Butkevičienė, zootechnikė, habil. dr.

1953 baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 1956-1982 Gyvulininkystės instituto mokslinė bendradarbė. 1958 apgynė žemės ūkio mokslų kandidatės, 1980 – žemės ūkio mokslų daktarės disertacijas. 1982-1993 dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje; profesorė (1988). Išrado pieno pakaitalą paršeliams. Paskelbė mokslinių straipsnių apie gyvulių šėrimą. Parašė knygas „Kaip auginti veršelius mėsai“ (1960), „Galvijų prieauglio penėjimas“ (kartu su A. Stankūnavičiumi; 1964), „Vitaminai ir mineralinės medžiagos žemės ūkio gyvuliams“ (1967), „Didelio pieningumo karvių šėrimas“ (1969), „Кормление высокопродуктивных коров“ (1973).

Šaltinis: Žemės ūkio enciklopedija. T. 1, p. 265.