03 04 62 metai, kai gimė /1958 03 04/ Želvaičių k. (Telšių r.) Virginija Baltraitienė, Lietuvos ir Kėdainių rajono politinė bei visuomenės veikėja, LR Seimo narė, buvusi LR Žemės ūkio ministrė.

1976 baigė Baisogalos vidurinę mokyklą. 1981 baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą (įgijo ekonomisto organizatoriaus specialybę). 1981–1984 Radviliškio r. „Šušvės kolūkio“ darbo užmokesčio ekonomistė. 1984-1986 – Kėdainių rajono agropramoninio komplekso Statybos skyriaus ekonomistė, 1986–1990– Kėdainių rajono vykdomojo komiteto plano komisijos ekonomistė, 1990–1994 – Kėdainių rajono valdybos Ekonomikos skyriaus vedėja-valdytojo pavaduotoja ekonomikai. 1994–1997– AB „Ūkio bankas“ Kėdainių filialo buhalterė tarptautiniams atsiskaitymams, vyr. finansininko pavaduotoja. 1997–1999 – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėja. 1999–2004 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorė. 2004-2005 – Kėdainių rajono savivaldybės merė, 2000, 2005 ir 2007 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė, 2005-2008 – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Ekonomikos komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų Komiteto narė, Europos reikalų komiteto narė, Kaimo reikalų komiteto narė, 2008-2012 – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Seimo Pirmininko pavaduotoja, nuo 2012 – Lietuvos Respublikos Seimo narė, nuo 2014 – 2016 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrė. Dirba Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

Šaltinis: Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. D. 2, Kaunas, 2015, p. 215-216; 2012-2016 m. kadencijos Seimo narė Virginija BALTRAITIENĖ [žiūrėta 2018-02-26]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8965&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=48114&p_kade_id=7>