04 11 87 metai, kai gimė /1934 04 11/ Krakėse Vitalija Bogutaitė-Keblienė, lietuvių poetė, chemikė, pedagogė.

1944 su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Hanau DP stovykloje lankė lietuvišką gimnaziją, 1950 išvyko į JAV. Mokėsi aukštesniojoje mokykloje Baltimorėje, 1956 baigė chemiją Notre Damo universitete Baltimorėje. Mokytojavo. Nuo 1966 iki 1995 dėstė chemiją gimnazijoje. 1995 išėjo į pensiją ir tapo laisva pilietė. Nuo 2002 – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
Kūryba: Poezijoje reiškė bežemių kartos pasaulėjautą: lietuvių išeivijos ir kūrybos gimtąja kalba lemtis svetimoje žemėje suvokiama ir kaip universali XX a. žmogaus būsena. Eilėraščiai lakoniški, santūrūs, juose gausu Lietuvos istorijos, tautosakos įvaizdžių, konkrečių kasdienybės detalių, įgyjančių simbolinę prasme. Parašė libretą D. Lapinsko operai „Lokys“ (pastatyta 1966).
Bibliografija: „Veidrodis jūros dugne“ (Bruklinas, Ateitis, 1960); „Lietus ir laikas“ (Bruklinas, Ateitis, 1969);
„Po vasaros“ (Bruklinas, Ateitis, 1978); poezijos rinktinė „Kelionė (Vilnius, 1989); „Apmąstymai arba pokalbis su savim“ (Vilnius, Aidai, Ateities literatūros fondas, 2000).

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 3, Vilnius, 2003, p. 317.