10 22 91 metai, kai gimė /1929 10 22/ Kaune Vitolis Laumakys, stomatologas, kino kūrėjas, poetas.

1948 baigė gimnaziją sidabro medaliu. Mokėsi Kauno politechnikos institute. 1948 10 15 suimtas ir ištremtas į Vorkutą. Iš Vorkutos grįžo 1955. 1956–1961 mokėsi Kauno medicinos institute, kur įgijo gydytojo stomatologo specialybę. Atvyko dirbti į Kėdainių ligoninę, kurioje išdirbo iki 1996.
1990–1994 1-ojo šaukimo Kėdainių rajono tarybos narys.
1962 Kėdainiuose įkūrė mėgėjišką liaudies kino studiją „Mėgėjas“, kur buvo sukurti turintys išliekamosios vertės 35 filmai: vaidybiniai – „Te visad šviečia saulė“, „Bičiulis, brolis“, dokumentiniai – „Gervės skrenda šiaurėn“, „Berlincheno trikampis“, „10 mėnesių ir 10 dienų“, „Pro memoria“, „Aristavos raguotis“, „Kėdainių kronikos“ ir kiti. Dalyvavo daugybėje mėgėjiško kino festivalių. Laisvai bendraujantis 4 kalbomis, dirbo tarptautinėse vertinimo komisijose Austrijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Latvijoje, Kroatijoje. Nuo 1964 Lietuvos kino mėgėjų sąjungos narys. 1963–2004 sukurtų darbų kolekcijoje yra 61 filmas. 2013 filmų kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentu ir įrašyta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.
Vitolis Laumakys ne tik gydytojas, kino mėgėjas, bet ir poetas. Straipsnius ir eilėraščius spausdino laikraščiai „Mugė“, „Kėdainių garsas“, „Rinkos aikštė“, „Kauno žinios“, „Lietuvos aidas“, almanachai-LKRS (1998), (2003), (2008).
Išleido monografiją „Žvilgsnis į save ir gyvenimą“ (1987), eilėraščių knygas „Dalgis, sėjantis rugius“ (1996), trijų eilėraščių knygų rinktinę „Trys knygos“ (1999), „Kėdainių motyvas“(2004).
Nuo 1998 Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, 1998–2000 Kėdainių literatų klubo „Varsna“ vienas įkūrėjų, pirmininkas, nuo 1999 Kėdainių Rotary klubo sekretorius.
Įvertinimas: Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas (1996), Kėdainių krašto garbės piliečio vardas (2010), „Ąžuolo“ statulėlė (Kėdainių kino studijai „Mėgėjas“, drauge su kitais, 2017).

Šaltinis: Apdovanoti geriausi Lietuvos kino operatoriai [žiūrėta 2019-09-29]. Prieiga per internetą: https://kinfo.lt/apdovanoti-geriausi-lietuvos-kino-operatoriai/; 55-erius metus skaičiuojančios kino studijos „Mėgėjas“ filmai nuo šiol ir internete [žiūrėta 2019-09-29]. Prieiga per internetą: https://kinfo.lt/55-erius-metus-skaiciuojancios-kino-studijos-megejas-filmai-nuo-siol-ir-internete/