06 28 92 metai, kai gimė /1928 06 28/ Šeteniuose (Surviliškio vlsč., Kėdainių apskr.) [VARDAS_PAVARDE, inžinierius mechanikas, biomedicinos mokslų daktaras.

Mirė 2013 02 02 Kaune. Palaidotas Tabariškių kapinėse.

1953 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (LŽŪA). 1955–1993 LŽŪA dėstytojas. 1963 apgynė disertaciją „Dobilų trintuvių darbo proceso, ištrinant raudonųjų dobilų sėklas, tyrimas“, technikos mokslų kandidatas. 1967–1972 LŽŪA Mechanizacijos fakulteto prodekanas, 1972–1991 dekanas, 1974–1979 Žemės ūkio inžinerijos katedros vedėjas. Nuo 1967 docentas.

Mokslinio darbo sritis – žemės ūkio ir melioracijos mašinos. Su kitais – 10 išradimų autorius.

Bibliografija: „Žemės ūkio mašinų praktikos darbai“ (1966), „Laukų mechanizatoriaus žinynas“ (1968), „Melioracijos darbų mechanizacija: vadovėlis“ (1968), „Žemės ūkio mašinos“ (su kitais; 1969, 3 leid. 1981), „Žemės ūkio ekskavatoriai: mokymo priemonė“ ( drauge su Vytautu Gerulaičiu, Leonu Katkevičiumi; 1971), „Javų kombainai“ (su Sauliumi Lukėnu, Liudviku Špoku, 1974), „Žemės ūkio mašinos: mokymo priemonė“ (1975), „Žemės ūkio ekskavatoriai“ (su Vytautu Gerulaičiu; 2-asis leid., 1978), „Javų kombainai: mokymo priemonė“ (su kitais; 1981), „Javų kombainai „Don-1500“, „Jenisej-1200“ ir E 516B: vadovėlis“ (1991), „Žemės ūkio mašinos: vadovėlis“ (1994), „Melioracijos ir statybos mašinos: vadovėlis“ (su Vytautu Gerulaičiu, Vytautu Grašiu; 1996), „Vytauto Baltuškonio gyvenimas ir veikla: bibliografijos rodyklė“ (su Juozu Eičinu, Laimute Butkuviene, Rita Rimkiene; 2005).

Šaltiniai: Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2, Vilnius, 1986, p. 102 p.; Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 8, Vilnius, 2005, p. 527; http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=J&sritis=T