05 06 143 metai, kai gimė /1877 05 06/ Mišučiuose (Kretingos r.) Vladas Mongirdas, gydytojas, literatas, visuomenės veikėjas.

Mirė 1960 01 23 Kėdainiuose.

Mokėsi Palangos progimnazijoje, kur priklausė susipratusių lietuvių moksleivių būreliui. Baigęs Liepojos gimnaziją, mediciną pradėjo studijuoti Maskvos universitete, kur veikiai įsitraukė į lietuvišką veiklą: dalyvavo slaptoje lietuvių studentų draugijoje. 1899 Palangoje pirmame viešame lietuvių spektaklyje – „Amerika pirtyje“- vaidino Bekampio rolę. 1901, vadovaujant A. Janulaičiui, buvo sudaryta keliaujančių lietuvių artistų grupė, kuri pasiryžo su spektakliais aplankyti ne tik Palangą, bet pasiekti Mintaują ir Liepoją. Betgi rusų caro administracija ne tik atėmė anksčiau duota vaidinti leidimą, bet grupės vadovus pasodino į kalėjimą. Po kurio laiko V. Mongirdas buvo paleistas, tačiau už šią veiklą administracine bauda nubaustas ir ištremtas 2 metams. Trėmimo metą gyveno Kaukaze, Armavire, iš kur rašė socialdemokratų „Darbininkų Balsui“ eilėraščius, apysakas ir vieną dramą „Kovoje už laisvę“. Gavęs leidimą, medicinos studijas tęsė Tomske, vėliau persikėlė į Maskvą ir čia 1906 baigė medicinos mokslus. Baigęs mokslus, įsikūrė Aukštadvaryje. Vladas Mongirdas rūpinosi ne tik medicinos pagalbos teikimu, bet ir švietimo, kultūros ir lietuvybės reikalais. Savo lėšomis jis išrašinėdavo lietuvišką spaudą ir platindavo liaudyje. Po Pirmojo pasaulinio karo V. Mongirdas tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. Išėjęs į atsargą gyveno Aukštadvaryje, kur žmona turėjo ūkį. Čia, be gydytojo praktikos, vedė upėtakių ūkį. 1941 su šeima buvo deportuotas į Sibirą. Po Stalino mirties V. Mongirdui buvo leista grįžti į Lietuvą. Gyveno Kėdainiuose ir vertėsi medicinos praktika. Apuoko, Aps., VI. M. slapyvardžiais yra rašęs eilėraščių, apysakų, straipsnių iš valstiečių kovų istorijos. Bendradarbiavo „Darbininkų Balse“, „Skarde“, „Varpe“, „Ūkininke“, „Vilniaus Žiniose“, „Lietuvos Žiniose“, „Lietuvos ūkininke“.

Šaltinis: Lietuvių enciklopedija. T. 19, Bostonas, 1959, p. 188; Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 342.