09 14 93 metai, kai gimė /1927 09 14/ Kėdainiuose Vladas Paškevičius, chemikas, profesorius, habilituotas daktaras.

Mirė 2012 09 05. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Pokariu baigęs Kauno politechnikumą įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, ir 1951 m. baigė Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultetą. Po studijų dirbo Fizikos-technikos institute Kaune, nuo 1960 m. Tekstilės mokslinio tyrimo institute, kur už mokslinius nuopelnus 1965 m. buvo apdovanotas valstybine premija. Statant Kauno dirbtinio pluošto gamyklą, su grupe specialistų stažavosi Anglijoje. 1966 m. pradėjo dėstytojo darbą Kauno politechnikos instituto Inžinerinės ekonomikos fakultete. Vadovavo katedroms, ilgus metus ekonomikos ir gamybos organizavimo subtilybių mokė Cheminės technologijos fakulteto studentus. Dirbdamas akademinį darbą, kartu toliau dirbo Lietuvos tekstilės mokslinio tyrimo institute. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – audinių iš dirbtinių ir sintetinių pluoštų apdailos technologijų tobulinimas ir naujų kūrimas. 1977 m. V. Paškevičius apgynė technikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertaciją. 1983 m. pradėjo dėstyti Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute, vėliau akademinį darbą dirbo Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete. Dalyvavo mokslinėse tarybose, rašė analitinius straipsnius spaudoje aktualiais tuo metu Lietuvai ekonomikos klausimais, dalyvavo visuomeninių judėjimų ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikloje.

Šaltinis: Mokslo Lietuva, 2012, Nr. 16, p. 12. http://mokslolietuva.lt/2012/10/in-memoriam-vladui-paskeviciui-1927-2012/