01 28 87 metai, kai gimė /1934 01 28/ Valinėje (Radviliškio vlsč., Šiaulių apskr.) Vytautas Barauskas, poetas, žurnalistas, redaktorius.

Mirė 2015 03 22 Vilniuje.

1952–1953 Kėdainių rajono laikraščio „Tarybinis kelias“ bei Kauno srities laikraščio „Kauno tiesa“ etatinis literatūrinis darbuotojas, vėliau Eltos neetatinis korespondentas Kėdainių rajone. 1953–1957 LLKJS Kėdainių rajono komiteto I-asis sekretorius. 1960–1962 Lietuvos radijo ir televizijos komiteto radijo redaktorius, televizijos laidų vaikams ir jaunimui vyr. redaktorius. 1962–1963 žurnalo „Žemės ūkis“ atsakingasis sekretorius. 1963–1971 žurnalo „Genys“ vyr. redaktorius. 1966 baigė Aukštosios partinės mokyklos prie SSKP CK žurnalistikos skyrių. 1971–1984 žurnalo „Jaunimo gretos“ vyr. redaktorius. 1985–1987 Lietuvos kino studijos Dokumentikos vyr. redaktorius. 1994 redagavo savaitraštį „Lietuvos darbininkas“, buvo Respublikinių profsąjungos kultūros rūmų direktoriaus pavaduotojas.
Parašė apybraižų, reportažų. Jo tekstais kompozitoriai sukūrė per 600 dainų, mažąją operetę „Meškino liga“. Lietuvos vyresniojo amžiaus žmonių konfederacijos prezidentas. Liberalų ir centro sąjungos narys.
Bibliografija: „Ąžuolai grūdinasi vėtrose: biografinė apybraiža apie Karolį Didžiulį“ (1964), „Mažųjų lopšinė: eilėraščiai vaikams“ (1967), „Komjaunuoliška mūsų jaunystė: albumas-plakatas“ (Vytautas Barauskas, Aloyzas Smilingis; 1970), „Marytė: apysaka apie Marytę Melnikaitę (1971), „Saulutės žirgeliai: eilėraščiai vaikams“ (1972), „Mano saulės spalvos: dainos Vytauto Barausko tekstais“ (1987), „Meilės vardas: eilėraščiai, dainos (1997), „Alfonsas Ramanauskas: Lietuvos jūrų laivyno įkūrėjas, pirmasis ir ilgametis Lietuvos jūrų laivininkystės viršininkas: dokumentinė fotonovelė“ (1999), „.taurė meilės vynui: meilės lyrika“ (2003), „Įskiepyti žodžiai: aforizmai, sentencijos“ (2004), „Po keturių tylėjimų: meilės lyrika“ (2009).
Įvertinimas: Lietuvos komjaunimo premija (1974), LSSR nusipelnęs žurnalistas (1984), Stasio Šimkaus premija.

Šaltiniai: Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1. Vilnius, 1985, p. 207; Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius, 1997, p. 57.