04 26 84 metai, kai gimė /1937 04 26/ Kėdainiuose Vytautas Kaltenis, žurnalistas, istorikas, kraštotyrininkas ir kultūros darbuotojas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas ir puoselėtojas.

Mirė 2016 04 29 Vilniuje. Palaidotas Karveliškių kapinėse.

1970 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė žurnalistikos specialybę. 1972 m. pradėjo dirbti laikraščio „Tiesa“ redakcijoje: atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas, skyriaus vedėjas, redakcinės kolegijos narys. 1994–1996 m. dienraščio „Diena“ korespondentas. Nuo 2000 m. Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos narys, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas leidybai. Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius. Literatūrinę kūrybą pradėjo dar besimokydamas Pernaravos septynmetėje mokykloje. Tapęs profesionaliu žurnalistu, rašė straipsnius kraštotyros, istorijos, etnokultūros temomis. Vytautas Kaltenis buvo Vydūno draugijos garbės narys, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys. Parašė: „Kaip vyko Vilkišiaus „Teismas“ (1962), „Pagarba pati neateina“ (1976), „Pasisvečiavimas: lietuviškos vietos senuose Karaliaučiaus atvirukuose“ (parengė Virginija Budrikienė, Nijolė Dzindziliauskienė, Vytautas Kaltenis, Algirdas Matulevičius, Martynas Purvinas, Aliutė Zimanienė (2005), knygų „Priekulė. Mažas miestelis prie didelio kelio“ (2005), „Klaipėdos krašto istorijos ir kultūros atodangos: Klaipėdos krašto visuomenės veikėjui dailininkui Adomui Brakui atminti“ (2007), „Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu: Vydūno draugijai – 25“ (2013) bendraautoris, „Ak, gražus dangau!: klaipėdietiški pasakojimai“ (2008).

Įvertinimas: 2009 m. Ievos Simonaitytės premija.

Šaltiniai: Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997, p. 203; Mažosios Lietuvos enciklopedija T. 1, Vilnius, 2000, p. 704; Mokslo Lietuva, 2016, Nr. 8.