01 01 70 metų, kai gimė /1951 01 01/ Adutiškyje (Švenčionių r.) Vytautas Ruzgas, Lietuvos selekcininkas, agronomas, agrarinių mokslų daktaras, docentas.

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 1965–1969 m. Cirkliškio žemės ūkio technikumas. Suteikta agronomo kvalifikacija. 1971–1976 m. Lietuvos žemės ūkio akademija. Mokslinio agronomo diplomas su pagyrimu. 1979–1983 m. Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto aspirantūra. Žemės ūkio mokslų kandidatas 1985 m. rugsėjo 24 d. Nostrifikacija: daktaras, agrariniai mokslai. Lietuvos mokslo taryba, 1993 m. 1990 m. Suteikta vyresniojo mokslinio bendradarbio kvalifikacija. 1997 m. atestuotas kitai kadencijai. 2002 m. Suteikta vyriausiojo mokslo darbuotojo kvalifikacija. 2007 m. atestuotas kitai kadencijai. 2005 m. Sutektas docento pedagoginis vardas. LŽŪU Senatas, 2005 06 22. 2007 m. Pereita habilitacijos procedūra. Lietuvos žemdirbystės institutas, 2007 11 29.

Darbinė veikla: 1968 07 11–1968 09 26 Švenčionių rajono Žeimenos t. ū. skyriaus valdytojas (gamybinės  praktikos laikotarpiui). 1969 03 17–1969 05 07  Švenčionių r. Baliulių tarybinio ūkio brigadininkas.1969 05 11–1971 05 05   Būtinoji tarnyba armijoje. Pabaltijo karinė apygarda. Eilinis, seržantas.1971 09 01–1975 11 19   Lietuvos žemės ūkio akademijos studentas. Lygiagrečiai darbas laborantu, dailininku (0,5 etato).1975 11 19–1978 10 23  Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto etatinis partinės organizacijos sekretorius.1978 10 23–1978 12 01 Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Žolių ūkio skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1978 12 01–1990 03 01   Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto partinės organizacijos sekretorius.1990 03 12–1990 05 01   Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Javų selekcijos ir pirminės sėklininkystės skyriaus vyr. mokslinis bendradarbis.1990 05 01–1996 06 01   Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Javų selekcijos ir pirminės sėklininkystės skyriaus vedėjas.1996 06 01–2011 04 01 Lietuvos žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduotojas, Augalų selekcijos centro vadovas, Javų selekcijos skyriaus vedėjas. Nuo 2011 iki 2015 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto direktorius.

Antraeilės pareigos: 1998 10 29–1998 12 20 Lietuvos žemės ūkio universitetas, Augalininkystės katedros dėstytojas valandininkas.2000 02 04–2000 05 20 Lietuvos žemės ūkio universitetas, Augalininkystės katedros dėstytojas valandininkas.2000 09 15–2001 06 30 Lietuvos žemės ūkio universitetas, Augalininkystės katedros vyresnysis asistentas (0,25 etato).2001 09 19–2002 01 23   Lietuvos žemės ūkio universitetas, Augalininkystės katedros lektorius (0,25 etato).2002 01 23–2009 09 01   Lietuvos žemės ūkio universitetas, Augalininkystės katedros einantis docento pareigas, docentas.

Mokslinės veikla: daugiamečių žolių tyrimai, žieminių kviečių selekcija, žieminių kviečių grūdų kokybės, atsparumo biotiniams ir abiotiniams veiksniams bei genofondo tyrimai.

Kartu su kolegomis doc. V. Ruzgas jau yra sukūręs net 14 naujų augalų veislių. Tai žieminiai kviečiai „Ada“, „Alma DS“, „Milda DS“, „Tauras DS“, „Seda“, „Lina“, „Kovas DS“, „Zunda DS“, „Kaskada DS“, „Vikaras DS“ ir žieminiai rugiai „Joniai“, „Virgiai“, „Duoniai VB“, „Rūkai DS“.  Visų šių veislių vertingumą ir ekonominį naudingumą liudija tai, jog sukurtas veisles vertina ne tik šalies žemdirbiai, perdirbėjai ir gamintojai – šias lietuvių sukurtas kviečių veisles augina ir latviai bei estai. Net 50 proc. iš visų žieminių kviečių, auginamų Estijoje, yra lietuviškoji doc. V. Ruzgo su kolegomis sukurta veislė „Ada“.

Kvalifikacijos kėlimas: Bredfordo universitetas. Vadybos kursų programa. Dotnuva, 1992 01 28–03 11, Lenkijos Respublikos Augalų veislių tyrimo centras. Kursai „Šiuolaikinės sėklininkystės problemos“, 1992 11 16–27. JAV Oregono, Idaho ir Kanzaso universitetai. Kviečių selekcijos programa, 1993 07 20–08 17. Danijos Sejeto bei Vokietijos P.H.Peterseno selekcijos stotys. Studijų turas pagal projektą „Žieminių javų selekcijos tobulinimas“, 1994 02 27–05 27. Anglų kalbos kursai (7 mėn.). LŽUA, 1994–1995 m. Danijos Sejeto bei Vokietijos P.H.Peterseno selekcijos stotys. Studijų turas pagal projektą „Žieminių javų selekcijos tobulinimas“, 1995 07 09–07 15. Suomijos Borealo selekcijos kompanija. Studijinis vizitas, 1996 07 21–08 02. Briuselis, TAIEX- CPVO seminaras „ES augalų veislių apsauga“, 1997 06 09–06 10. Švedijos Tarptautinio bendradarbiavimo kooperacijos agentūra SIDA ir SvalefoWeibullo selekcijos kompanijos tarptautiniai kursai „Sėklininkystės ir sėklų tiekimo organizacija ir valdymas“, 1997 08 31–10 15. Belgija. Studijų turas tema Belgijos augalų sėklininkystės organizavimas ir žemės ūkio mokslo centro veikla. 1998 03 21–03 27. Austrija, Žemės ūkio federalinės tarnybos ir tyrimų centras, Sėklos institutas. Studijų turas sėklininkystės organizavimo klausimais, 2000 05 29-05 31. Prancūzija, Angers. ES veislių apsaugos tarnyba CPVO. Seminaras veislių apsaugos ir sėklininkystės klausimais, 2001 07 09–07 13. Danija. Sejeto selekcijos stotis. Kviestinis vizitas, 2002 03 04–07. Vokietija. Tiuringijos žemės ūkio ir aplinkos ministerijos kursai Štadrodoje, 2002 10 09–22. Lietuva. ES Struktūrinių fondų pagal BPD 2.5 priemonę projekto Nr. BPD204-ESF-2.5.0-03-05/0011 kursai „Mokslinio rašymo ir komunikavimo anglų kalba įgūdžiai“ (64 val.), pažymėjimo Nr. 11, 2007 01 26. Lietuva. ES Struktūrinių fondų pagal BPD 2.5 priemonę projekto Nr. ESF-2.5.0-K02 VS-06/Sut-158 mokymai: Paskaitų ciklas „Naujausių šalies ir užsienio genetinių ir biotechnologinių tyrimų bei metodų apžvalga“; paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas „Moderniųjų augalų selekcijos metodų ir tyrimų pasiekimai; praktiniai užsiėmimai „Genetinių ir biotechnologinių tyrimų pasiekimų taikymas praktiniuose biotechnologiniuose ir selekciniuose darbuose, pažymėjimo Nr. BTI/VS06/LT45, 2006 10 09–11 18. Habilitacijos procedūra, pateikta mokslo darbų apžvalga „Naujų žieminių kviečių bei rugių genotipų kūrimas ir tyrimai“. Biomedicinos mokslai, Agronomija (06B), 2007 11 29. Lietuva. ESF projektas SFMIS VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024. Mokymų programa „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“. Pažymėjimo Nr. 1012/AMIA-46, 2010 12 22–23.

Apdovanojimai: 1975 – Medalis „Už pasižymėjimą darbe“, 1986 – „Garbės ženklo“ ordinas, 2000 – Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštas, 2001 – Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštas, 2007 – Lietuvos Vyriausybės Ministro pirmininko padėkos raštas, 2008 – Suteiktas „Gyvybės medžio“ apdovanojimas už mokslo ir verslo bendradarbiavimą (Steigėjai: LR Sveikatos apsaugos ministerija, Mokslų akademija, Pramoninkų konfederacija); Žemės ūkio ministerijos medalis, 2011 – Lietuvos žemės ūkio ministro Padėkos raštas, 2011 – Lietuvos švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštas, 2011 – Lietuvos mokslo premija biomedicinos mokslų srityje už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų ciklą „Žieminių kviečių selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimas 1996–2009 (kartu su Ž. Liatuku ir G. Liutkevičiumi).

Doc. V. Ruzgas yra daugybės mokslinių straipsnių selekcijos tematika autorius ir bendraautoris, jis parašė keletą mokomųjų knygų ir vadovėlių, daug mokslo populiarinimo straipsnių.

Šaltiniai: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 20, Vilnius, 2011, p. 583; http://www.yrasalis.lt/desimt/mokslininkai/doc-dr-hp-vytautas-ruzgas/.