Įvykę renginiai

Koncertas – padėkos diena „Mes kartu“



Į pavasarį įžengėme su vėjeliu, tyru vaikų džiaugsmu ir jaunatviška energija.
Kovo 2 dieną bibliotekoje koncertavo net 4 ukrainiečių vaikų ir jaunimo šokių kolektyvai, kuriuos Kėdainiuose subūrė ir ugdo choreografė Olesya Chobotar. Beje, jaunimo grupėje šoka ir keli lietuvaičiai, laukiama ir daugiau norinčiųjų prisijungti. Šokėjai repetuoja asociacijos „Kėdainių samariečiai“ ir Kėdainių profesinio rengimo centro patalpose.
Tai buvo pirmasis jų koncertas, kuriuo pasidžiaugti į bibliotekos salę susirinko gausus tėvelių, sesių, brolių, senelių, draugų ir kitų artimų žmonių būrys. Netrūko aplodismentų, šypsenų, palaikymo!
Paminėjome ir bibliotekoje įkurto Kultūrinio dialogo klubo veiklos metines. Eilėraštį lietuvių ir ukrainiečių kalba skaitė Marina, Julia ir Angelina. Olena Mashkina mini-parodoje pademonstravo lėles-motankas, kurias galima pasigaminti bibliotekoje per edukacinius užsiėmus.
Pasidžiaugėme projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyvoji integracija“ metu nuveiktais darbais. Įvyko apie 100 lietuvių kalbos ir kultūros užsiėmimų, 10 edukacijų, 5 biblioterapijos užsiėmimai, įvairių renginių. Klubo veiklose bent po vieną kartą apsilankė apie 100 ukrainiečių, o aktyviausiems dalyviams įteiktos padėkos. Klubas veiklą tęsia – kartą per savaitę vyksta lietuvių kalbos konsultacijos, edukaciniai užsiėmimai.
Džiugu, kad savo apsilankymu renginį pagerbė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas, vyr. specialistė, NVO koordinatorė Audronė Stadalnykienė, bibliotekos direktorė Virginija Grigorjevienė, Lietuvos samariečių bendrijos prezidentė Sonata Patkauskaitė, Kėdainių PRC direktorius Dangiras Kačinskas.
Ačiū jauniesiems savanoriams ir savanorėms už pagalbą.
Norisi, kad užsimezgusi bendrystė stiprėtų, ir džiaugiamės, kad galime būti naudingi bei reikalingi visiems Kėdainių gyventojams.

0001_ukr1-1_1710243194.jpg