Vadovo gyvenimo aprašymas

Vadovo gyvenimo aprašymas

Virginija Grigorjevienė, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos direktorė
Gimė  1960 m. kovo  22 d. Ukmergės rajone Prūdų kaime.
Išsilavinimas, kvalifikacija
1978-1983 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete, baigė Bibliotekininkystės-bibliografijos specialybės studijas.
Darbo patirtis
1983 m. Kėdainių centrinės bibliotekos (dabar Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka) Jaunimo sektoriaus vedėja.
1983-1997 m. –  Bibliografijos skyriaus vedėja.
1997- 2001 m. – Užsienio kalbų ir informacijos sk. vedėja.
2001- 2019 m. – Bibliografijos ir informacijos sk. vedėja.
2019 m. – direktorė.
Dalyvavimas programose, projektuose
Dirbdama Bibliografijos ir informacijos skyriuje drauge su skyriaus darbuotojomis paruošė ir išleido kraštotyros leidinukų, skirtų Kėdainių krašto Garbės piliečiams, seriją (daktarei Teklei Bružaitei, prof. Pauliui Rabikauskui SJ, prof. Česlavui Milošui, prof. Juozui Urbšiui, Tėvui Stanislovui, Kaziui Ulvydui), „Kėdainių krašto knygiai” I-II dalis.
Parrengė projektus: Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka kalbų mokymo ir atviros visuomenės kūrimo sistemoje”, „Pamatai informacijos namams Kėdainiuose”, ,,Rašto ir knygos istorija Kėdainiuose”, ,,Prisijaukinkime muziką“.
1998-1999 metais rengė projektus, kurie buvo pristatyti Prancūzijos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasadoms ir gavo jų paramą.
Kuravo VIC ir VIPT projektus (lankytojų apskaita, mokymo programų parengimas).
1999 m. laimėjusi konkursą, stažavosi Danijoje. Stažuotę finansavo Danijos Demokratijos fondas.
2001 m. skaitė  pranešimą „Nauji darbo metodai Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje” III-ajame Šiaurės  Baltijos šalių  bibliotekininkų suvažiavime.
2009-2014 metais Viešojo interneto centre vedė Pradinio kompiuterinio raštingumo kursus Kėdainių miesto gyventojams. 2016, 2018 metais, derindama kraštotyros informacijos panaudą su naudojimusi kompiuterinėmis programomis, vedė neformaliojo ugdymo būrelio užsiėmimus 10-12 metų mokiniams.
Apdovanota Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos, Kėdainių rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Padėkos raštais.
Kalbos: Gimtoji kalba – lietuvių. Rusų kalba – kalba ir rašo laisvai. Anglų kalba – C1 lygio įgūdžiai.