Pradžia |  Apie biblioteką | Skyriai | Kraštotyra

Kraštotyra

Kraštotyros sektorius:

  • kaupia, saugo Kėdainių krašte išleistus dokumentus, dokumentus apie Kėdainių kraštą, jos įstaigas, žmones, atskleidžia jų turinį, organizuoja fondą;
  • ruošia visatekstę straipsnių apie Kėdainius, jo kraštą įstaigas, žmones duomenų bazę, Kėdainiai spaudoje prieinamą visiems interneto vartotojams;
  • teikia informaciją Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui;
  • ruošia Kėdainių krašto įžymiųjų datų kalendorių.

 

kedainiai_herbasKėdainiai spaudoje bibliotekos
elektroniniame kataloge (LIBIS)