Galerijos

Galerijos

Virtualios parodos 2021 m.

„Mokyklos istorijos užsklandą praskleidus"(75 m., kai 1946 m. Kėdainių 1-oji vidurinė mokykla)
„Knyga kaip menas“ (Kėdainių kultūros premijos laureatee, knygrišei Daliai Lopez Madrona - 60)
„Kultūros premija: ištakos, dabartis, laureatai" (30-ties metų, kai įsteigta Kėdainių krašto kultūros premija, sukakčiai)
„Kai paskutinėje kelionėje būsiu, padėkite man po galva Lietuvos istoriją“ (Agronomui, poetui, JAV lietuvių visuomenės veikėjui Baliui Gaidžiūnui - 110)
„Netiesioginiai įrodymai - eilėraščiai“ (Poetui, redaktoriui, žurnalistui Valdui Daškevičiui - 60)
„Kai džiazas - gyvenimo filosofija“ (Kėdainių krašto kultūros premijos laureatui, vienam iš džiazo festivalio „Broma Jazz“ organizatorių, Muzikos mokyklos mokytojui Vitaliui Vidikui - 55)
„Ne vien prekės – nežinia viliojo – Nevėžio uostas į tolimus miestus...“ /A. Kaminskas/ (Kėdainių laisvojo uosto įkūrimo 440 metų sukakčiai)
„Baltiškos kultūros eskizai laiko tėkmėje“(Archeologei, kraštietei, pedagogei Reginai Volkaitei-Kulikauskienei - 105)
„Kėdainių miesto ir rajono heraldinis atributas"(30-ties metų sukakčiai, kai patvirtintas naujas Kėdainių herbas)
„Etninės kultūros puoselėtoja ir skleidėja“(Kraštotyrininkei, etnografei, Kėdainių krašto kultūros premijos laureatei Reginai Lukminienei - 60)
„Atsitiktinumai. Ar tu tai matei?“(Tapytojui Sauliui Dastikui - 50)
„Daugiau tiesos ir teisingumo“(Politikui bei visuomenės veikėjui, pirmosios Kėdainių rajono savivaldybės tarybos pirmininkui, buvusiam LR teisingumo ministrui Petrui Baguškai - 80)
„Garbė gyvenimui už tai, kad tebetrunka...“ /Česlovas Milošas/(Poetui, rašytojui, Nobelio premijos laureatui, Kėdainių krašto garbės piliečiui Česlovui Milošui - 110)
„Mes visi esame kelyje – gyvenimo, meno...“/ A. Stasiulevičius/(Tapytojo, dailės pedagogui, kritikui Aloyzui Stasiulevičiui - 90)
„Krakės senose fotografijose“(Krakių 600 metų sukakčiai)
„Lietuvos istorija, atsispindėjusi vieno žmogaus likimo vingiuose“(Lietuvos rezistentui, politiniui kaliniui, rašytojui ir publicistui, technikos mokslų daktarui Liudui Dambrauskui - 100)
„Pirmasis Kėdainių krašto kultūros premijos laureatas Juozas Meškuotis“(Tautodailininkui, muzikantui, inžinieriui-statybininkui , Kėdainių krašto kultūros premijos laureatui Juozui Meškuočiui  - 95)
„Man teko būti liudininku, kai senoji gadynė pasikeitė į naująją"(90 m., kai buvo išspausdintas svarbiausias Mikalojaus Katkaus kūrinys – etnografinė apybraiža „Balanos gadynė“)
„Palikęs pėdsaką Lietuvos istorijoje“(Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministrui, diplomatui, vertėjui, Kėdainių krašto Garbės piliečiui Juozui Urbšiui - 125)
„Mes išeisime knygos netylės“(Pedagogei, literatei Nijolei Balsytei-Pocienei - 80)
„Žmonės ir žodžiai laiko tėkmėje“(95 m., kai pasirodė pirmasis ilgaamžiškiausio Kėdainių rajono laikraščio „Kėdainių garsas“ numeris)
„Turtinga praeitis – ateičiai“(Kėdainių krašto kultūros premijos laureatei, kultūros vertybių puoselėtojai, ilgametei rajono paminklosaugininkei Violetai Berlėtaitei - 80)
„Atminties žvilgsnis į Sausio 13-ąją“(Laisvės gynėjų dienos 30-ies m. sukakčiai, kraštiečiams, dalyvavusiems ginant Lietuvos Nepriklausomybę)

Virtualios parodos 2022 m.

„60 metų meilės kinui“ (Kėdainių kino studijai „Mėgėjas“ – 60)

„Priklausau vienintelei partijai“ (Operos solistui Vincentui Kupriui – 85)

„Kovo 16-oji – Knygnešio diena“ (Kėdainių krašto knygnešių atminimui)

„Ir stiliaus klaidos, ir originaliausios stiliaus figūros vaikšto tais pačiais keliais...“ (Kalbininkui Kazimierui Romualdui Župerkai – 85)

„Kėdainių krašto muziejui 100 metų. Muziejaus praeitis ir dabartis“

„Sveikatos ambasadorė“ (Sveikos gyvensenos skleidėjai Ksaverai Valerijai Vaištarienei – 90)

„Atvėrusi duris į save“ (Poetei Genovaitei Žukauskaitei – 85)

„Laisvės kaina“ (Laisvės gynėjų dienai ir Alvydo Kanapinsko 70-osioms gimimo metinėms)